INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ COOKIES

poskytované podľa Nariadenia EP a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“).

OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť:

Sublime D Vogue, s.r.o.

so sídlom Mládeže 1333/11, 945 01 Komárno

IČO: 50044346

(ďalej len „Sublime D Vogue“).

ČO SÚ COOKIES?

Cookies používame na účely skvalitnenia služieb návštevníkom webovej stránky. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý internetový prehliadač návštevníka webstránky uloží a/alebo načíta na pevnom disku Vášho koncového zariadenia (napr. počítač, prenosný počítač alebo smartphone) prostredníctvom webstránok, ktoré návštevník navštívi. Súbory cookies tiež zabezpečujú bezpečnejšie a rýchlejšie interakcie s webstránkami, pretože si môžu zapamätať preferencie zaslaním informácií, ktoré obsahujú späť na pôvodné webové stránky (súbor cookie prvej strany) alebo na inú webovú stránku, ku ktorej patria (súbor cookie tretej strany), keď návštevník navštívi príslušnú webovú stránku prostredníctvom toho istého koncového zariadenia. Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť Vám používanie našich webstránok. Na vytváranie štatistík, za účelom pochopenia potrieb návštevníkov, nám pomáha služba Google Analytics. Cookies využívame aj na cielenie reklamy prostredníctvom systémov Google, vďaka čomu sa snažíme priblížiť Vám našu ponuku, ktorá by Vás mohla zaujímať. Okrem toho v rámci našej spolupráce s portálom GLAMI.sk používame na našej webovej stránke aj cookies od prevádzkovateľa tejto webovej lokality. Nakoľko je v niektorých prípadoch možné na základe informácií zo súborov cookies identifikovať konkrétneho návštevníka webstránok, niektoré súbory cookies sú považované za osobné údaje, na ktoré sa vzťahujú predpisy o ochrane osobných údajov.

SPRÁVA NASTAVENIA SÚBOROV COOKIES

Sublime D Vogue spracúva jednak (A) striktne potrebné technické cookies (tzv. „nevyhnutne potrebné“ cookies), ktoré sú nevyhnutné na samotnú prevádzkyschopnosť a využívanie webstránky; ako aj (B) dobrovoľné cookies, ktoré je možné spracúvať na základe súhlasu návštevníka webstránky (medzi ne patria tzv. cookies na cielenie, výkonnosť, funkčné cookies a neklasifikované). Pri návšteve našich webových stránkach sa Vám zobrazí informácia o tom aké druhy cookies využívame. Okrem striktne potrebných technických cookies (tj. nevyhnutne potrebných cookies), ktoré sú nevyhnutné pre používanie danej webovej stránky si od Vás žiadame súhlas s používaním dobrovoľných súborov cookies prostredníctvom nášho cookies vyskakovacieho okna. Prosím vezmite na vedomie, že striktne potrebné cookies budeme spracúvať bez ohľadu na Vaše preferencie, nakoľko k spracúvaniu tejto skupiny cookies dochádza na základe zákona.

Prostredníctvom cookies vyskakovacieho okna nám môžete udeliť alebo odmietnuť súhlas s používaním cookies, resp. môžete si nastaviť Vaše preferencie ohľadom zberu a spracovania cookies, a to s ohľadom na jednotlivé účely používania cookies. Súhlas nám môžete udeliť kliknutím na tlačidlo „PRIJAŤ VŠETKO“. Nesúhlas kliknutím na tlačidlo „ODMIETNUŤ VŠETKO“. Do tej doby ako nám konkrétny súhlas neudelíte, nebudeme o Vás Vaše údaje v rozsahu dobrovoľných cookies spracúvať.

V prípade, ak sa rozhodnete si vybrať, ktoré cookies chcete, aby sme o Vás spracúvali môžete si určiť kliknutím na tlačidlo „PRISPÔSOBIŤ“, s ktorými kategóriami cookies súhlasíte a svoj výber následne potvrdiť tlačidlom „ULOŽIŤ A ZAVRIEŤ“. Vyskakovacie okno pre udelenie súhlasov, resp. vyjadrenie nesúhlasov s používaním cookies sa Vám zobrazí pri prvej návšteve našej webovej stránky a následne sa Vám lišta zobrazí následne už len vtedy, ak by došlo k jej zmene (napr. by na Cookies lište pribudla cookie tretej strany, alebo by sa zmenil právny základ spracúvania OÚ a pod.). Inak sa Vám bude lišta zobrazovať už len v primeranom časovom intervale v závislosti od nastavenej lehoty pre príslušné striktne potrebné technické cookies uvedené nižšie.

Svoje rozhodnutia môžete kedykoľvek zmeniť vyvolaním okna s nastaveniami súborov cookies kliknutím na vyskakovaciu lištu v ľavej spodnej časti našej webovej stránky s textom „NASTAVENIA SÚBOROV COOKIE“, prostredníctvom ktorej máte možnosť zmeniť nastavenia tohto súhlasu.

ODVOLANIE SÚHLASU SO ZBEROM A SPRACÚVANÍM DOBROVOĽNÝCH COOKIES

Súhlas so spracúvaním OÚ môžete kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Svoje rozhodnutia môžete kedykoľvek zmeniť vyvolaním okna s nastaveniami súborov cookies kliknutím na vyskakovaciu lištu v ľavej spodnej časti našej webovej stránky, prostredníctvom ktorej máte možnosť zmeniť svoje nastavenia, a teda Vami udelený súhlas a môžete cez tlačidlo „ODMIETNUŤ VŠETKO“ odmietnuť všetky súbory cookies (s výnimkou nevyhnutne potrebných).

Súbory cookies tiež môžete zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo pomocou softvéru tretej strany, avšak s určitými časťami webových stránok sa môžu vyskytnúť problémy, resp. využívanie webovej stránky nemusí byť už tak užívateľsky priateľské.

Ako dotknutá osoba máte rovnako právo namietať spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o spracúvanie na základe oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo odvolať svoj súhlas prostredníctvom kontaktovania našej spoločnosti spôsobom, ako uvádzame nižšie v časti „AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?“, avšak uvedený spôsob odvolania súhlasu nie je okamžitý a automatický, na základe čoho odporúčame v prípade odvolania súhlasu postupovať v súlade s prvým odsekom vyššie.

NASTAVENIE WEBOVÉHO PREHLIADAČA

Ak chcete odstrániť súbory cookies uložené vo Vašich zariadeniach a nakonfigurovať Váš webový prehliadač na odmietanie súborov cookies, môžete to urobiť pomocou nastavení predvolieb vášho webového prehliadača. Ak chcete získať viac informácií, navštívte príslušnú webovú stránku prehliadača. Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že v takomto prípade si zrejme budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie webstránok Vám nemusia fungovať.

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME A AKO DLHO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

V rámci našich webových stránok používame nasledovné kategórie cookies súborov:

 1. Nevyhnutne potrebné - Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok a zabezpečenie bezpečnosti webovej stránky, vrátane základných funkcií webovej lokality, ako je prihlásenie používateľa a správa účtu. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies, a teda sú nevyhnutné pre používanie našej webovej stránky. Právnym základom pre spracúvanie týchto cookies je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – zákonná povinnosť podľa zákona č. 452/2021 Z.z. a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.
 2. Výkonnosť – Ide o súbory na sledovanie výkonnosti, a teda na informovanie, ako návštevníci používajú webovú lokalitu. Ide napr. o analytické súbory cookie. Sú to štatistické súbory cookies ktoré pomáhajú spoločnosti Sublime D Vogue pochopiť ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Právnym základom pre spracúvanie týchto cookies je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – súhlas dotknutej osoby.
 3. Cielenie – Tieto súbory sa používajú na identifikáciu návštevníkov medzi rôznymi webovými lokalitami, napr. partneri poskytujúci obsah, reklamné siete. Môžu byť použité na vytvorenie profilu záujmov návštevníka alebo na zobrazenie relevantných reklám na iných webových lokalitách. Právnym základom pre spracúvanie týchto cookies je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – súhlas dotknutej osoby.
 4. Funkcie – Tieto súbory sa používajú na zapamätanie si informácií o návštevníkovi webovej lokality, napr. jazyk, časové pásmo, rozšírený obsah. Právnym základom pre spracúvanie týchto cookies je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – súhlas dotknutej osoby.
 5. Neklasifikované – Tieto súbory nie sú zaraditeľné do žiadnej z vyššie uvedených kategórií. Slúžia napr. na identifikovanie, či užívateľ prišiel na web elegancy.sk z portálu GLAMI.sk. Právnym základom pre spracúvanie týchto cookies je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – súhlas dotknutej osoby.

V rámci našej webovej stránky používame nástroje spoločností Google. Podmienky ochrany osobných údajov u tejto spoločnosti, ako aj dobu spracúvania uvádzame na našej webovej stránke priamo v rozhraní nastavenia používania súborov cookies, kde sa s uvedeným môžete pred udelením súhlasu v prehľadnej forme oboznámiť a k uvedeným informáciám sa viete kedykoľvek vrátiť vyvolaním okna s nastaveniami súborov cookies kliknutím na vyskakovaciu lištu v ľavej spodnej časti našej webovej stránky.

PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Nevyhnutné potrebné cookies – plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR
 2. Výkonnosť – súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
 3. Cielenie – súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
 4. Funkcie - súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
 5. Neklasifikované – súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov sú:

 • plnenie zákonných povinností v súvislosti s prevádzkou webovej stránky a jej bezpečnosťou;
 • zvyšovanie povedomia o našej spoločnosti a našich produktoch v online prostredí (prostredníctvom webstránky našej spoločnosti),
 • zlepšovanie funkcionality webovej stránky v nadväznosti na potreby jej užívateľov.

Oprávneným záujmom spoločnosti Sublime D Vogue pre spracúvanie tzv. potrebných cookies je predovšetkým záujem spoločnosti na prevádzkovaní webovej stránky a zachovaní jej bezpečnosti a základnej funkčnosti, vrátane záujmu prípadného bránenia práv v súvislosti s narušením bezpečnosti webovej stránky a iným zásahom.

V prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu spoločnosti Sublime D Vogue má dotknutá osoba právo voči takému spracúvaniu osobných údajov kedykoľvek namietať, pričom spoločnosť Sublime D Vogue nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje môžeme poskytnúť alebo sprístupniť len v nevyhnutnej miere, a to nasledovným príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • subjekty zabezpečujúce IT servis a podporu spoločnosti;
 • externé subjekty zabezpečujúce marketingovú komunikáciu spoločnosti,
 • poskytovateľ štatistických nástrojov umiestnených na webovej stránke (Google);
 • poskytovateľ marketingových nástrojov umiestnených na webovej stránke (Google);
 • obchodný partner spoločnosti Sublime D Vogue – spoločnosť Inspigroup s.r.o. ako prevádzkovateľ portálu GLAMI.sk, ktorého cookies sú umiestnené na našej webovej stránke;
 • orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci v prípade, ak na poskytnutie týchto údajov bude spoločnosť Sublime D Vogue vyzvaná alebo to bude nevyhnutné pre účely uplatnenia jej právneho nároku.
 • Príjemcovia sú zaviazaní spracúvať Vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú popísané v týchto pravidlách. Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel.

  Podmienky spracúvania osobných údajov u niektorých príjemcov sú uvedené nižšie v kategórii „Cezhraničný prenos osobných údajov“.

  PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Za predpokladu dodržania podmienok stanovených právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:

  Ako dotknutá osoba máte právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

  Ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že ste priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov môžete nás samozrejme kontaktovať alebo máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

  NEVYHNUTNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Je len na Vás ako si nastavíte pri prehliadaní našej stránky nastavenia súborov cookie a či nám udelíte súhlas na spracúvanie aj nad rámec základnej funkcionality stránky (t.j. nad rámec tzv. nevyhnutne potrebných cookies). Poskytnutie súhlasu nie je zákonnou požiadavku a v prípade, ak tento súhlas neudelíte, uvedené nebude mať žiadne konzekvencie.

  INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA AUTOMATIZOVANÉHO INDIVIDUÁLNEHO ROZHODOVANIA

  Spoločnosť Sublime D Vogue pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani profilovanie.

  CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Vo všeobecnosti sa snažíme nastavovať spracúvanie osobných údajov tak, aby osobné údaje neboli prenášané do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

  Avšak, najmä na komunikáciu s našim online publikom využívame aj služby niektorých popredných dodávateľov, ako napr. Google. Títo dodávatelia analytických alebo marketingových nástrojov môžu byť usadení alebo ich servery môžu byť umiestnené napr. v USA, a teda mimo EÚ. K cezhraničnému prenosu osobných údajov môže dochádzať pri nasledujúcich dodávateľoch a ich nástrojoch:

  Google:

  Viac o ich politike ochrany osobných údajov sa dočítate tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk - a o ich primeraných zárukách v zmysle čl. 46 Nariadenia GDPR sa dočítate tu: https://business.safety.google/adscontrollerterms/sccs/

  V rámci Európskej únie spolupracujeme s portálom GLAMI.sk a českou spoločnosťou Inspigroup s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom tohto portálu, a ktorých cookies sú používané na našej webovej stránke.

  Tiež používame v rámci nevyhnutne potrebných cookies nástroje spoločnosti Objectis Ltd., so sídlom Laisves st. 60LT-05120 Vilnius, Litva, ohľadom ktorej politiky ochrany osobných údajov sa viac dočítate tu: https://cookie-script.com/legal/privacy-policy, ktorá neodosiela a neukladá spracúvané osobné údaje mimo územia Európskej únie.

  AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

  Spoločnosť Sublime D Vogue je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie:

  • - poštou na adrese sídla spoločnosti Sublime D Vogue
  • - prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu info@elegancy.sk

  V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom súhlasu s použitím cookies môžete spoločnosť Sublime D Vogue kontaktovať vyššie uvedeným spôsobom s uvedením ID čísla súhlasu. Uvedené údaje máte k dispozícii po vyvolaní okna s nastaveniami súborov cookies kliknutím na vyskakovaciu lištu v ľavej spodnej časti našej webovej stránky.